Storitve in trgovina

Jezikovni tečaji Berlitz

13. junija 2014

Jezikovni tečajiJezikovni tečaji se izvajajo pri zasebnikih, ki ponujajo različne programe učenja tujih jezikov. Ponudba jezikovnih tečajev je zelo pestra in lahko izbiramo med skupinskim in individualnim učenjem tujih jezikov. Vpis v jezikovne tečaje poteka skozi vse leto. Namenjeni so širši populaciji, tako otrokom kot odraslim. Glede na predznanje, ki ga posameznik ima, se vključi v jezikovni tečaj na njemu primernem nivoju. Jezikovni tečaji ponujajo učenje angleščine, nemščine, francoščine, španščine in italijanščine. Poleg teh osnovnih jezikov, jezikovni tečaji ponujajo učenje tudi drugih jezikov, kot so kitajščina, japonščina, portugalščina, … Poleg skupinskega in individualnega učenja tujih jezikov, se vse več uporabnikov poslužuje tudi drugih oblik učenja, ki jih jezikovne šole ponujajo.

To so online izobraževanje, jezikovne počitnice, programi za podjetja, delavnice. Literaturo, ki jo tečajnik potrebuje pri učenju, dobi v jezikovni šoli. Znanje tujega jezika v poslovnem svetu je ključnega pomena za sam uspeh podjetja. Ker se podjetja zavedajo izrednega pomena, je veliko jezikovnih tečajev organizirano v sodelovanju med podjetjem in jezikovno šolo. Šole prilagodijo program potrebam podjetij in njihovih zaposlenih in ponudijo izobraževanje za vse sektorje poslovanja. Jezikovni tečaji za otroke potekajo nekoliko drugače. Otroci se tujih jezikov učijo skozi igro, na njim prilagojen in zabaven način. Starši lahko s pomočjo jezikovnih šol svojega otroka pošljejo na jezikovne počitnice, ki jih organizirajo. Učne ure potekajo izključno v tujem jeziku, ki se ga tečajniki učijo. Jezikovni tečaji so veliko bolj prilagodljivi željam in potrebam posameznikov, kot je to pri učenju tujih jezikov v klasični šoli. Jezikovni tečaji so plačljivi. Udeležencem je zagotovljena kakovost izvedbe in formalno pridobljen certifikat znanja.  Udeležujejo se jih predvsem odrasli, ki želijo pridobiti poklicne kompetence in se želijo učiti jezikov. Izbira jezikov je večja kot v vzgojno-izobraževalnem sistemu.