Razno

Kontrola potnih stroškov je lahko opravljena hitro in zanesljivo

12. septembra 2018

Kaj storiti, če se podati o potnih stroških in dejansko prevoženih kilometrih ne ujemajo? Podjetja so zaradi vse večjih goljufij pričela investirati v različne sisteme za sledenje vozil, ki natančno izračunajo ceno prevoženega kilometra. V to ceno je všteta tudi cena amortizacije vozil oz osnovnih sredstev. Programi omogočajo tudi izračun najhitrejše poti. Vozilom lahko sledimo tudi v primeru kraje, saj imamo vgrajen najsodobnejši gps sistem.

Detektivsko delo obsega številne storitve, med katerimi je tudi kontrola potnih stroškov. Ta je ponavadi opravljena zelo hitro in tudi povsem natančno ter zanesljivo. Najpogosteje kontrolo te vrste naroči delodajalec, ki sumi, da se zaposleni na svoje delovno mesto ne vozi iz kraja, za katerega trdi, da se.

kontrola potnih stroškov

Kaj v praksi pomeni kontrola potnih stroškov?

Kontrola potnih/prevoznih stroškov za zaposlene v praksi pomeni kontrolo dejanskega bivališča zaposlenega za ugotavljanje škode iz naslova neupravičenih potnih stroškov. Naloga detektiva pri tem je, da ugotovi dejansko bivališče zaposlenega in s tem tudi dejansko kilometrino. Ta se šteje kot upravičena za potne stroške delojemalca. Če zaposleni pri tem goljufa, to pomeni veliko škodo za podjetje.

Zloraba potnih stroškov je goljufanje zaposlenih

Vsaka zloraba potnih stroškov pomeni goljufanje zaposlenih. To se obravnava kot kaznivo dejanje oziroma goljufijo. Nad točno določenim zneskom se to lahko prijavi tudi policiji.

Znak, da zaposleni goljufa podjetje, je ta, da zavestno opusti svojo dolžnost sporočiti delodajalcu spremembo bivališča in ga tako pusti v zmoti. Njegov glavni namen pa je, da si pridobi protipravno premoženjsko korist. To v praksi pomeni večje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, kot pa mu dejansko pripada. Kontrola potnih stroškov se izvaja tako v majhnih, kot v velikih podjetjih. Tudi zaradi optimizacije stroškov podjetja.

Delodajalec za kontrolo potnih stroškov lahko najhitreje poskrbi tako, da najame ustreznega detektiva, ki bo zanj opravil tovrstno storitev. Detektivi svoje storitve objavljajo tudi na svojih vse bolj priljubljenih spletnih straneh, tako da ga lahko poišče kar tam in tudi preko spleta ali telefonskega pogovora s topi z njim v stik.