Storitve in trgovina

SMS marketing

4. decembra 2013

SMS marketingSMS marketing je danes zelo razširjen način mobilnega marketinga. Čeprav se SMS marketing uporablja že od leta 2000 in je stalno v razvoju, ga večina podjetij še vedno ne pozna. Ima izjemne učinke na prodajne rezultate podjetja, saj lahko SMS marketing uporabljate za pošiljanje SMS-ov strankam in jih tako obveščate o novih izdelkih, o dostavi blaga, naročilu in prejemu izdelkov, akcijah in podobnih informacij, ki bi jih sicer mogli posredovati osebno po telefonu ali pisno, kar pa predstavlja še dodatne stroške.

SMS marketing ima kar nekaj prednosti. Je cenovno zelo ugoden, ker ima večina ljudi telefon vedno pri sebi, je prejet sms prebran takoj ob prejemu, kar pomeni visok in hiter doseg strank, omogoča nam natančno merjenje odziva, enostavno personalizacijo, ki omogoča dobro bazo podatkov (spol, starost, poklic uporabnikov …) in podobno. Seveda pa mora SMS marketing delovati tako, da ne zlorablja zasebnosti strank. Pred samo vključitvijo SMS marketinga v trženje podjetja je potrebno dobro poznavanje prednosti in slabosti in se posvetovati s strokovnjaki s tega področja. SMS marketing je v porastu šele zadnjih nekaj let, saj se je tehnologija šele sedaj toliko razvila, da lahko dopušča tak marketing. Tovrstna marketinška akcija mora biti v naprej zelo dobro premišljena in dobro zasnovana. Čas prejema SMS-a mora biti skrbno izbran in prilagojen izključno uporabnikom. Seveda se mora dobro premisliti tudi o vsebini sporočila. Vsebina nikakor ne sme biti nezanimiva, saj taka takoj odvrne pozornost stranke. Samo tako lahko podjetje kar se da najbolje izkoristi potencial, ki ga s seboj nosi mobilni telefon. Tovrsten marketing je seveda primeren in priporočljiv za vse, ki želijo svoje podjetje, izdelke in storitve trgu oziroma uporabnikom kar se da najbolje in najkvalitetnejše predstaviti.