Storitve in trgovina

Ugodna cena zemeljskega plina

31. julija 2017

V zadnjem času je varčevanje z energijo zelo pomembno – predvsem zaradi vpliva, ki ga imajo emisije na okolje, pa tudi zaradi stroškov posameznega uporabnika. Stroški ogrevanja so eni večjih stroškov v vsakem gospodinjstvu, kajti ogrevanje sanitarne vode potrebujemo skozi vse leto, pa tudi ogrevanje prostorov vsaj polovico leta. Menjava energenta se močno izplača, še posebej če za ogrevanje uporabljamo stare kotle na kurilno olje ali kakšen drug energent. Če se na našem področju nahaja plinsko omrežje ter imamo izdelan plinski priključek se nam tako nadvse izplača uporabiti slednjega. Prodajna cena zemeljskega plina se sicer spreminja, je pa ugodna in dostopna vsakemu žepu.

cena zemeljskega plina

Zemeljski plin je energent z visokim izkoristkom ter majhnimi emisijami, zato je v kombinaciji s sodobnimi kondenzacijskimi kotli nadvse primeren za uporabo na domači in industrijski ravni. Cena zemeljskega plina je odvisna tudi od velikosti porabe ter vrste pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z odjemalcem. Za redne odjemalce, ki skozi celo leto enakomerno uporabljajo energent, je cena zemeljskega plina običajno nižja kot za sezonske odjemalce. Poznamo tudi odjemalce, ki se jim cena zemeljskega plina določa na osnovi naftne formule. Slednji so odvisni tudi od gibanja vrednosti vplivnih elementov, ki so povezani s cenami nafte. Pogodbe, ki delujejo na ta način, so bolj prilagodljive, omogočajo pa tudi predvidevanje končnih indeksiranih cen. Seveda pa se lahko cena zemeljskega plina določi tudi na podlagi povpraševanja in ponudbe. To lahko vidimo tudi skozi indekse vrednosti plina CEGH, NCGm TTF, ki jih najdemo na evropskih plinskih borzah. Tveganja nihanja cene zemeljskega plina lahko znižamo s pravočasnim dogovorom o fiksni ceni, ki je utemeljena na terminskih indikacijah  plinskih indeksov. Za Slovenijo je najpomembnejši indeks CEGH, zaradi bližine borze v Avstriji. Zaradi različnih načinov določanja cene plina, nastajajo tudi hibridni produkti, ki usklajujejo razmerja med naftnimi in borznimi indeksi. Prilagajajo se tudi posameznim odjemalcem, saj spremljajo njihovo naravo uporabe.