Vse za dom

Toplotna črpalka učinkovito ogrevanje in hlajenje

23. maja 2016

Učinkovito izrabo energije toplotna črpalka zagotavlja na genialen način. Genialni način učinkovite izrabe energije poteka v nasprotni smeri naravnega toka toplote. Naravni tok toplote je iz višje temperature v nižjo. Ogrevalna toplotna črpalka deluje v nasprotni smeri z majhno količino energije na več načinov.

Vir toplote lahko prenese iz naravnih virov v okolici, kot so zrak, voda ali tla ali virov, katere ustavi človek. Možen način delovanja tudi je pretvorba toplega zraka v hladnega ter možnost prenosa iz porabnika, ki se hladi v višjo temperaturo.

Učinkovitost lahko prepoznamo preko več znanih dejstev. Iz zraka, vode ali zemlje, ki so obnovljivi viri energije lahko toplotna črpalka pridobi okrog petinsedemdeset procentov zahtevane energij, ustvari manj emisij ogljikovega dioksida kot druge naprave ter deluje v smeri ekološkega reševanja ogrevanja brez obremenjevanja okolja.

toplotna črpalka

Proces in način pridobivanja iz zemlje, vode in zraka v grobem opisuje že ime toplotna črpalka. Kot vemo imajo zemlja, voda in zrak določeno temperaturo. Vsi našteti viri imajo svojo temperaturo, vsi vemo, da imata zrak in zemlja svojo temperaturo. Voda je v tem primeru podtalna voda, ki se nahaja na različnih globinah pod zemeljskim površjem. Že sam vir energije nam govori o zahtevnosti izkoriščanja ter temu primerno zahtevano investicijo. Črpanje energije iz zraka je najbolj enostaven, taki sistemi zahtevajo zelo majhne posege v okolje objekta ter objekt sam.

Sistemi, ki delujejo na principu črpanja energije iz zemlje, so z vidika izvedbe bolj zahtevni. Del sistema je potrebno namestili pod zemeljsko površje, kar pomeni bistveno večji gradbeni in izvedbeni poseg. Poleg tega je potrebno računati z urejanjem okolice po posegu oziroma povrnitvi v prejšnje stanje. Kar je posebej zahtevno zaradi ponovne vzgoje rastlinja, toliko bolj, če smo z posegom uničili koreninski sistem. Enostavnejše je, če moramo zgolj posejati travo, vendar tudi to traja zgolj do ozelenitve, dodatno pa dokler se površina ne dokončno utrdi, nekaj časa bo okolica izgledala kot gradbišče.

Najbolj zahteven poseg pa zahteva črpanje energije iz vode pod zemeljskim površjem. V tem primeru ni zahteven le gradbeni in izvedbeni poseg, velikokrat se pojavijo zahteve po dodatnih posegih potem, ko so dela zaključena in je naprava zagnana. Voda, kot vir energije, pod zemeljskim površjem ni nujno čista ampak ima mnoge primesi, katere ovirajo črpanje. V teh primerih dodatne posege v grobem predstavljajo namestitve raznih filtrov, ki poskrbijo da voda v sistem vstopa dovolj čista za nemoteno delovanje.

Kar z drugo besedo pomeni, da takšna toplotna črpalka lahko zahteva dodatne posege. Podjetje Orka ponuja ob nakupu toplotne črpalke do 5 let garancije.