Storitve in trgovina

Otroška oprema in uporaba

10. junija 2014

Otroška opremaOtroška oprema je v prvi vrsti skupina izdelkov, sestavljena iz obsežen in raznovrstnega nabora pripomočkov, kateri omogočajo otrokov zdrav razvoj in rast. Otrokova rast in razvoj se odvija skozi več letno obdobje, zato je staršem in vsem, ki bodo otroško opremo uporabljali, dobrodošlo razmisliti o vsem kar omenjena časovna dimenzija pomeni. V prvi vrsti časovna dimenzija pomeni, da bo otroška oprema v uporabi daljše časovno obdobje, nadalje ga bo lahko uporabljalo več otrok, kot tretje se nam poraja število uporabnikov, saj otroška oprema ni namenjena samo otrokom, ampak tudi staršem, varuhom in vzgojiteljem in vsem drugim osebam, ki pri razvoju in rasti otroka sodelujejo.

Otroška oprema je lahko namenjena daljšemu času uporabe. Daljše časovno obdobje uporabe je razmisleka vredno z vidika kakovosti, cene ter lastnosti posameznega izdelka. Starši oziroma kupci se v tem pogledu lahko odločijo, da bo otroška oprema višjega cenovnega razreda. Višji cenovni razred  pomeni, da lahko v veliki meri računajo na daljše obdobje uporabe točno določenega artikla. Poleg tega bo ta isti artikel, lahko namenjen več generacijam otrok. Med več generacijami otrok se ne znajdejo zgolj bratje in sestre, ampak lahko tudi otroci sorodnikov, prijateljev in znancev. Na tem mestu se pojavlja nekaj dilem, saj mogoče otroška oprema, čeprav solidno ohranjena in uporabna, mogoče naslednjemu uporabniku ne bo všeč ali ne bo ustrezala. Ob takih dilemah se kot modra odločitev pojavi misel na cenovno sprejemljivejše artikle, ki bodo namenjeni zgolj enemu uporabniku, za naslednjega pa še vedno ostane nekaj prihranka s katerim se lažje odloča o nakupu novega artikla.

Ker je otroška oprema kot množica izdelkov, ki je namenjena najširšem obsegu aktivnosti, kateri se dogodijo v navihanem in pestrem vsakdanjiku otroških dni, je ob tem modro razmisliti o problemu zastarelosti. Današnji vsakdanjik je sestavljen iz množice aktivnosti ter pripomočkov, ki se v razmeroma kratkem času bolj ali manj spreminjajo. Tako imamo problem zastarelosti hitro prisoten, saj nova generacija aktivnosti, kot pripomočkov dobijo novejše in izboljšane različice.  Aktivnosti in pripomočki, kateri so del pestrega vsakdanjika otroških dni v enaki meri hitro napredujejo, saj smo dnevno priča spremembam.

Spremembe, ki jih otroška oprema doživlja, so različne. Dogajajo se na različnih področjih od funkcionalnih do estetskih. Otroška oprema se tako spreminja v mnogih lastnostih. Kar je prednost in slabost za kupce, ki se znajdejo pred nakupno dilemo novega izdelka. Nova otroška oprema, čeprav dražja in z teoretično boljšimi lastnostmi ni preizkušena v praksi, zaradi tega ni čudno, da se mnogi ob tem raje zatekajo k artiklom starejšega datuma.