Storitve in trgovina

Prijava terjatev

18. oktobra 2014

V stečajnem postopku morate upniki v roku treh mesecev od začetka stečajnega postopka prijaviti terjatve do dolžnika. Če prijava terjatev v stečaj ni opravljena v tem roku, se zgodi, da bodo vaše terjatve propadle in ne bodo nikoli poplačane. Prijava terjatev je priporočljiva, ker v postopku ni potrebno več plačevati sodne takse in tako nimate nobenih dodatnih stroškov. Kot upnik lahko preverite preko spletne strani od AJPES-a ali je vaš dolžnik v stečajnem postopku. Če je vaš sum upravičen in je dolžnik res v stečaju, boste morali kot že rečeno, terjatve prijaviti v stečajno maso. Prijava terjatev se zgodi tako, da prinesete na sodišče, ki vodi stečajni postopek, vso dokumentacijo, dokaze in zahtevke, ki jih imate do dolžnika. Mišljeni so vsi dokumenti, kot so pogodbe, fakture, potrjeni izpiski odprtih postavk, dobavnice in druga dokumentacija. Prijava terjatev je možna preko e-obrazca, ki ga boste našli tudi na internetu. Prijava terjatev v stečaj in tako rekoč stečajno maso zahteva, da veste katero sodišče vodi postopek, kdo je stečajni upravitelj in poznate opravilno številko postopka ter še nekatere druge podatke. Na spletni strani od AJPES-a boste našli svojega dolžnika na vstopni strani, kjer vpišete njegovo ime ali pa matično številko. Pri rezultatih iskanja morate klikniti ob ime dolžnika na število zadetkov pri eObjavah. Nadalje greste na rubriko Postopki zaradi insolventnosti, kjer kliknete v objavah sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti, na število zadetkov. V seznamu objav stečajnega postopka dolžnika najdite stolpec z imenom tip procesnega dejanja in tam izberite oklic o začetku postopka. Prikazali se vam bodo podatki o dolžniku in stečajnem postopku. Na AJPES-ovi spletni strani boste ne le spremljali celoten postopek stečaja, temveč tudi druga procesna dejanja sodišč v postopku. Vsako posebej boste lahko pogledali na isti postopek, ki je že bil predstavljen. Sedaj pa vam bomo predstavili kako se po korakih naredi prijava terjatev v stečajnem postopku preko e-obrazca. prijava terjatev

Teh je kar nekaj na voljo na internetu, le izberite pravega. Najprej bo obrazec zahteval izbiro okrožnega sodišča, ki bo vodilo stečajni postopek za vaš primer. Nadalje boste vpisali opravilno številko zadeve s katero se vodi stečajni postopek na sodišču. Potem boste vpisali kraj in datum pisanja vaše prijave. Nato naziv upnika oziroma njegovo ime in priimek. Morate poznati tudi njegov sedež ali naslov prebivališča. V primeru pa, da je upnik pravna oseba, boste morali vpisati še matično številko upnika. Nato boste v obrazcu našli polje za vpis imena in priimka upnikovega zastopnika, seveda če ga ta ima. V nasprotnem primeru pustite prazno. Nadalje vpišite celotno ime dolžnikovega podjetja, do katerega imate eno ali več terjatev. Vpišite še naslov dolžnikovega sedeža ter ime in priimek stečajnega upravitelja. V naslednjem polju boste vpisali nek znesek, ki je skupek vseh terjatev in zamudnih obresti ter stroškov izterjave. Prijava terjatev zahteva še, da vpišete datum izdaje sklepa sodišča o začetka stečaja. Na koncu vnesite še vse terjatve do dolžnika in pri njih navedite listino, ki dokazuje obstoj terjatve ter čas nastanka. Ko se opravi prijava terjatev v stečaj podjetja je za marsikoga vprašanje katere terjatve so prednostne. Na kratko rečeno so to nezavarovane terjatve. Te pa so plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred stečajnim postopkom. Razne odškodnine zaradi delovnih poškodb in poklicnih bolezni. Odpravnine, ki so bile neizplačane zaradi končanja delovnega razmerja že pred začetkom stečaja. Vse plače in odpravnine zaposlenim, ki so postali odveč v obdobju stečajnega postopka. Pri tem se upošteva tudi odpravnine delavcem. Prednostne terjatve so še davki in prispevki za vse prejšnje terjatve, ki so bile omenjene. Včasih se zgodi, da prijava terjatev v stečaj podjetja ni bila uspešna zaradi premajhne stečajne mase. Takrat vam država prizna terjatve kot davčno priznan odhodek, vendar le pod pogojem, da ste jih prijavili v stečajno maso.